3.3.1 Uttrykksformer: Introduksjonsquiz

  • Leveres innen Ingen forfallsdato
  • Poeng 4
  • Spørsmål 4
  • Tidsbegrensning Ingen
  • Tillatte forsøk Ubegrenset

Instruksjoner

Før denne delen, er det viktig å være bevist på hva du tenker rundt temaet, denne quizzen er ment som et grunnleggende utgangspunkt før du går i gang.