8.1 ASK-oppfølging: Refleksjonsoppgave

  • Leveres innen Ingen forfallsdato
  • Poeng 7
  • Spørsmål 1
  • Tidsbegrensning Ingen
  • Tillatte forsøk Ubegrenset

Instruksjoner

I denne oppgaven skal du finne ut hvilke ord eller påstander som passer sammen.